Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Museets digitala utställningar

Socknens centrum Kurorten Nordanskär Karlsborg
Årtusendens människor Kåkstan i Malmberget Ett besök i Sapmi
Kunglig resa i Norrbotten Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix ...fattigdomen fruktansvärd...
Vassholmen Rikti Dockas - ett samiskt skogsnybygge Tjärtunnor och edet i Kamlunge

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Nytt från 2019 är ekomuseets digitala utställningar, som alla finns tillgängliga direkt över nätet. Lär mer Nederkalix, Nordanskär, fornlämningar, kåkstan, samer, en kunglig norrbottensresa på 1800-talet och mycket mer! Museets fysiska utställning står f.n. uppställd och är öppet på Vassholmen i Kalix.
Detta är också ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av utställningarna och audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Internetfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar.

PART OF
Additional Collections
More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 1,140
favorite 0
comment 0
Ernst Bergman "Bergmaniana" underlag till Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar nr 2: Johan Bergman Olsons föräldrar, syskon, barn bakåt till Moses Persson på 1600-talet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, ernst bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 825
favorite 0
comment 0
Personligt relaterade handlingar för bankokommissarien Emanuel Deutsch och hans syster Henrika, gift Bergman. 1830-80
Topics: kalix avd f biographica emanuel deutsch, kalix avd f biographica henrika bergman, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 629
favorite 0
comment 0
Ernst Bergmans släktforskning, "Bergmaniana", delvis brandskadat
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, ernst bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 618
favorite 0
comment 0
Brev till Emil Bergman 1854-63
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, maria bergman, emil...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 610
favorite 0
comment 0
Olika brev till C.H. Bergman från perioden 1859-94
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, john...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 587
favorite 0
comment 0
Ett föredrag av Ernst Bergman om förfäderna till Johan Bergman Olson på hans rent manliga släktlinje, i bl.a. Piteå och Skellefteå.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, ernst bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 564
favorite 0
comment 0
Personliga och andra handlingar som relaterar till Gustaf Bergman och hans hustru Maria Bergman, född Wetterdal. 1870-1927
Topics: kalix avd f biographica gustaf bergman, kalix avd f biographica maria bergman, historisk...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 558
favorite 0
comment 0
Brev från Gustaf Bergman till professor Edward Clason 1878
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 522
favorite 0
comment 0
Brev från C.H. Bergman till Frans Flix 1863-93
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 515
favorite 0
comment 0
Brev till Manne Bergman (son till Gustaf Bergman) 1893-1904
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 460
favorite 0
comment 0
Brev till Axel och Sofie Euren 1854-69
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 389
favorite 0
comment 0
Personligt relaterade handlingar för Elof W, Ernst och Gunnar Bergman
Topic: magnuspagang
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 387
favorite 0
comment 0
Brev till C.H. Bergman 1854-96, många av bl.a. från hans syster Henrika, gift Alm
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 373
favorite 0
comment 0
Brev till Wilhelm Bergman från olika personer 1853-96
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, wilhelm bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 368
favorite 0
comment 0
Brev till Johan Bergman Olson med fru Henrika 1820-62
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, johan bergman olson,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 365
favorite 0
comment 0
Ernst Bergmans släktforskning "Bergmaniana"
Topic: xx
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 364
favorite 0
comment 0
Kallelser och program till släktträffar med Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar 1946-1997
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, föreningen johan bergman olsons ättlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 341
favorite 0
comment 0
Brev till Elof Bergman 1877-1920
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 336
favorite 0
comment 0
Henrik Alms samling, 1865-1920
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 326
favorite 0
comment 0
Ett större antal brev till Maria Bergman, född Wetterdal från perioden 1862-1908; skilda avsändare. Observera att bifogat dokument innehåller många sidor som inte är roterade.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, maria bergman, maria...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 316
favorite 0
comment 0
Personrelaterade handlingar för Astrid Bergman för perioden 1891-1952. Tillhör Addebodasamlingen.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f astrid...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 314
favorite 0
comment 0
Brev från Wilhelm Bergman till frun Angelica Bergman, född Peyron, 1861-96
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 312
favorite 0
comment 0
Brev till Otto F. Myrberg från C.H. Bergman 1865
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 308
favorite 0
comment 0
har eventuellt tillhört Emanuel Deutsch
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 300
favorite 0
comment 0
Brev från Carl Henrik Bergman till Angelica Bergman 1880-86
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avsändare carl...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 300
favorite 0
comment 0
Brev från Henrika Bergman till sonen Wilhelm Bergman 1852-62
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, wilhelm bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 290
favorite 0
comment 0
Brev från Wilhelmina von Feilitzen till Angelica Peyron 1857-68
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 288
favorite 0
comment 0
Personligt relaterade handlingar Emanuel Bergman 1894-1900. Tillhör Addebodaarkivet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 286
favorite 0
comment 0
Brev till Wilhelm Bergman och hans hustru 1849-1875
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, wilhelm bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 277
favorite 0
comment 0
Brev till Ernst Bergman 1883-97
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 271
favorite 0
comment 0
Handlingar relaterade till Carl Henrik Bergman, 1847-1923
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 266
favorite 0
comment 0
Olika brev till Johan August Bergman 1862-83
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, j.a. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 261
favorite 0
comment 0
Handlingar, däribland flera predikningar, som tillhört Carl Henrik Bergman, ur "Addebodasamlingen"
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 251
favorite 0
comment 0
Brev från Ida Peyron till Angelica Bergman, född Peyron från år 1862
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 236
favorite 0
comment 0
Brev till Wilhelm Bergman 1862-63, avsändare fadern Johan Bergman Olson samt i några fall brodern Emil Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, wilhelm bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 234
favorite 0
comment 0
Brev från Ernst Bergman till föräldrarna Angelica och Wilhelm Bergman 1896-1904
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 229
favorite 0
comment 0
En handskriven predikan av C.H. Bergman hållen vid Aftonsången på Långfrdagen 1884. Den finns tryckt i "Kristliga föredrag" av C.H. Bergman, som är utgivna i VI delar 1911-14 efter hans död 1909. Just denna predika nfinns i del II, sid 200/554. (Birgitta Sandblad)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 228
favorite 0
comment 0
Brev från Henrika Alm till brodern Wilhelm Bergman 1850-65
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, wilhelm bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 218
favorite 0
comment 0
Brev från Elof Bergman till sina föräldrar Angelica och Wilhelm Bergman 1887-96
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 217
favorite 0
comment 0
Brev från Wilhelmina von Feilitzen till Ida Peyron från 1858
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 204
favorite 0
comment 0
Brev från Robert Bergman till brodern Wilhelm under åren 1850-60
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, wilhelm bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 202
favorite 0
comment 0
Brev från Robert Bergman till Henrika Bergman 1857
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd e brev, kalix avsändare robert bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 196
favorite 0
comment 0
Brev till David Bergman (som till Gustaf Bergman) 1893-1901
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 195
favorite 0
comment 0
Brev till Astrid Bergman (dotter till Gustaf Bergman) 1900-1918
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 187
favorite 0
comment 0
Personligt relaterade handlingar till Wilhelm Bergman 1862-97. Tillhör Addebodaarkivet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 184
favorite 0
comment 0
Ett odaterat brev till Frideborg B
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 182
favorite 0
comment 0
Handling personligt relaterad till Paul Clementeoff
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 182
favorite 0
comment 0
Brev till Ester Bergman (svärdotter till Gustaf Bergman) 1946
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 179
favorite 0
comment 0
Material om släkten Bergman som tillhört Henrik Alm
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f släktforskning, bergman-olson-almska...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 179
favorite 0
comment 0
Brev från Hedda N till Angelica Bergman, född Peyron 1885-92
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 178
favorite 0
comment 0
Brev från Hanna och Wilhelm Hermansson till Angelica Bergman 1884-88
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 175
favorite 0
comment 0
Ett större antal brev från perioden 1849-72 till Maria Eurén, vännina till Henrika Bergman född Deutsch, som också är avsändare till flertalet brev.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, maria bergman, maria...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 174
favorite 0
comment 0
Brev från B Peterson till Angelica och Wilhelm Bergman 1878-86
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 173
favorite 0
comment 0
Ett antal brev till Gustaf Bergman 1847-1909 från skilda avsändare.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, gustaf bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 169
favorite 0
comment 0
Brev från Wilhelm Bergman till modern Henrika Bergman 1852-65
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 166
favorite 0
comment 0
Brev till John Bergman från C.H. Bergman 1896-1902
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, c.h. bergman, john...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 159
favorite 0
comment 0
Brev till Erica Nyborg 1880-1917
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, erica nyborg, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 155
favorite 0
comment 0
Handlingar relaterade till Grape och Dillner
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 151
favorite 0
comment 0
Brev till Emanuel Deutsch 1864-68
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, emanuel deutsch, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 151
favorite 0
comment 0
Brev till Elof Bergman från Gustaf Göthlin 1915
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, emanuel deutsch, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 142
favorite 0
comment 0
Brev från Erique Bagge till Angelica Bergman, född Peyron
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 142
favorite 0
comment 0
Brev till Angelica Bergman från åtskilliga 1859-1904
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 135
favorite 0
comment 0
Brev från Angelica Bergman till Henrika Bergman 1862
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 135
favorite 0
comment 0
Brev till Eugene Peyron från flera 1872, 1931
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 134
favorite 0
comment 0
Brev från Angelica Bergman till Lina Fleetwood 1861-1880
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 134
favorite 0
comment 0
Brev till Henrika Bergman född Deutsch 1850-1875
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, henrika bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 132
favorite 0
comment 0
Brev från Lotten Weidelich till Angelica Bergman 1859-64
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 130
favorite 0
comment 0
Brev från Carl Bergman till brodern Vilhelm 1848-91
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, wilhelm bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 129
favorite 0
comment 0
Brev från Wilhelm och Gustaf Bergman till Johan Bergman Olson 1858-63
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 128
favorite 0
comment 0
Ett brev till Sofia Clementeoff 1826
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, maria bergman, sofia...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 122
favorite 0
comment 0
Brev från Angelica Bergman till Ida Peyron 1854
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 119
favorite 0
comment 0
Brev till apotekare J.W. Stenström från hustrun Carin 1860
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, j.w. stenström, carin...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 118
favorite 0
comment 0
Brev till Astrid Bergman 1878-1949, från Addebodaarkivet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 118
favorite 0
comment 0
Personligt relaterade handling Odén 1922. Tillhör Addebodaarkivet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 98
favorite 0
comment 0
Personliga och andra handlingar som relaterar till Johan Bergman Olson och hans hustru Henrika, född Deutsch 1839-81
Topics: bergman-olson-almska samlingarna, kalix avd f biographica johan bergman olson, kalix avd f...